ny_banner

Свињарство

Употребата на железен декстран како додаток на железо во одгледувањето свињи од големи размери, Железен декстран е додаток на железо за инјектирање кој најчесто се користи во свинската индустрија за спречување или лекување на анемија со дефицит на железо кај прасињата.Железото е суштинска хранлива материја за свињите бидејќи помага во формирањето на хемоглобинот, протеинот што носи кислород во крвта.Свинските фарми од големи размери често користат железен декстран како превентивна мерка за да се осигураат дека прасињата имаат соодветно ниво на железо за да го поддржат растот и развојот.Железниот декстран обично се администрира со инјектирање во вратот или бутот на прасињата.Дозирањето и зачестеноста ќе зависат од возраста и тежината на прасињата.Се препорачува консултација со ветеринар или нутриционист за животни за да се утврди соодветната употреба на суплементи на железо во свињарските фарми, бидејќи несоодветната употреба може да доведе до здравствени компликации или намалена продуктивност.